Wetenswaardig | Atelier Zandloper

Wetenswaardig

Beelden, asbeeldjes en beeldjes uit de kunst- gieterij van Atelier Davinci worden in een hoogwaardige tinlgering gegoten, en galvanisch verbronsd. Bij bladgoud wordt gebruik gemaakt van 23kt bladgoud.
Grote beelden worden in echt brons gegoten (geen messing o.i.d.; cire perdue), waarbij de mogelijkheid bestaat meerdere gietingen te maken.


Prijzen:
De genoemde prijzen zijn per stuk en inclusief BTW vermeld. In uw factuur wordt het BTW bedrag vermeld.
Bij aantallen van hetzelfde beeldje kunnen andere prijzen gelden.
Bij bestelling is het eindbedrag op de factuur altijd inclusief BTW. Voor het afrekenen zult u worden gevraagd aandacht aan de 'Algemene Voorwaarden' te besteden.


Verpakking:

Atelier Davinci (Atelier Zandloper) brengt geen verpakking- of behandelingskosten in rekening, uitgezonderd voor reparaties.
De asbeeldjes en assieraden worden standaard in een mooie verpakking (een witte verpakking, in glanspapier verpakt)  geleverd (d.w.z. het pakketje kunt u zo aan de ontvanger geven zonder het zelf nogmaals in te pakken).  Deze verpakking wordt dan op vloeipapier en luchtkussentjes zo schokvrij mogelijk  ter verzending in een standaard nette verzenddoos geplaatst. Deze doos is met papier-plakband (dus geen plastic) dichtgemaakt.
Bij bestellingen van meerdere artikelen worden deze als één -1- zending toegestuurd, waarbij de levertijd van het artikel met de langste levertijd als uitgangspunt dient.

Speciale opdrachten:
Het is (ter beoordeling van
Atelier Davinci - Atelier Zandloper) mogelijk om speciale opdrachten uit te voeren. Aanvragen worden na een duidelijke briefing en overleg schriftelijk gedaan. Na een eerste  verkenning van de wensen wordt er naar afspraak een presentatie gemaakt als basis voor een te maken werk.
Ook is het mogelijk voor kunstenaars om hun modellen te laten gieten bij bijvoorbeeld Gieterij Jos Boerenkamps in Nederweert en Atelier80 te Dreumel, waarna het afwerk- proces door
Atelier Davinci wordt uitgevoerd. Vooral kunst in brons welke hoogglans of strak moet worden afgewerkt behoort tot de specialiteit van Atelier Davinci.
Voorbeelden: Mariel Beelaerts, Petra Laaper, Lia Krol, Jaap Paasman, Marjolein Mandersloot, Rinus Roelofs, Eric Buijs e. a.


 Intellectuele eigendomsrechten (Atelier Zandloper is een onderdeel van Atelier Davinci):
1.Op alle door “
Atelier Davinci” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters,modellen, teksten, voorstellen enz. behoudt “Atelier Davinci” zich alle intellectuele en/ of lichamelijke eigendomsrechten voor, tenzij deze met een waarborg gemerkt, zoals een afbeelding door beide partijen ondertekend en ingevolge de postwet gewaarborgd in de overeenkomst als koop zijn benoemd. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen van afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, teksten, voorstellen, voorstellingen enz. blijven “Atelier Davinci” haar onvervreemdbaar eigendom en dienen op haar verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Het in de eerste paragraaf genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het opgegeven doel, “Atelier Davinci” is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde ontwerpen en/ of goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is wederpartij een gefixeerde boete onverminderd het recht om aanspraak te kunnen maken op een volledige schadevergoeding 

Adviezen e.d.
1.Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van “Atelier Davinci” haar adviezen, teksten, ontwerpen, tekeningen en modellen, behoudens dan, wanneer met “Atelier Davinci” overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door “Atelier Davinci” wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven “Atelier Davinci” haar eigendom. De auteursrechten en modelrechten berusten bij “Atelier Davinci”. Dit tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2.Als “Atelier Davinci” opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs zijn gebaseerd op haar verstrekte tekeningen of ander kopij, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder voorwaarde dat de door “Atelier Davinci” te verrichten  werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Webshops

Webdesign en uitvoering van alle door Atelier Davinci gevoerde webshops: Martin van den Houdt