Geboren (1966) en getogen in het zuid-Limburgse Beek en na 15 jaar gewoond te hebben in hartje Maastricht,  is Guido Ramackers sinds enige jaren woonachtig in het landelijke Rossum te Gelderland.
Na een blauwe maandag Japanologie in Leiden gestudeerd te hebben keerde hij terug naar Limburg waar hij het kunstvirus te pakken kreeg. In eerste instantie in de vorm van schilderen, later ook via de fotografie..
 

Waar zijn schilderijen vooral gaan over het menselijk lichaam in zijn ongepolijste vorm -het via het weergeven van de naakte verschijningsvorm doordringen in het onderhuidse-  hebben de foto's een bredere thematiek. De overeenkomst in beide disciplines is de poging dieper te gaan dan een weergave van het oppervlakkig waarneembare en af te dalen in het wezenlijke.

Als mens interesseert Guido de kwetsbare vergankelijkheid van het bestaan, zowel in het menselijke bestaan als in de dingen om hem heen. Het is deze vergankelijkheid die het bestaan juist ook zo waardevol maakt. Die combinatie van licht in de duisternis en duisternis midden in de lichtheid van het bestaan probeert hij weer te geven.
Door al deze kwaliteiten vindt Zandloper het een eer om de foto's van Guido te mogen gebruiken voor het maken van condoleance kaarten, rouwkaarten en een wel erg eigentijdse vorm van een condoleance register.
Een mogelijkheid die Guido biedt is het verwerken van een bestaand portret in een nieuw te componeren fotografisch werkstuk, zodat eigenschappen van een overledene aangescherpt en kenbaar gemaakt kunnen worden in een blijvende vorm aan de nabestaanden.

Voor meer vrijblijvende  informatie, of het verkrijgen van een draaiboek voor het vervaardigen van een fotosessie, kunt u contact opnemen met Zandloper.   (shop@atelier-zandloper.nl of 0599-247002)

.