Atelier Zandloper

Privacy en Cookies

Privacy verklaring

Uw Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden versterkt.


Davinci doet haar best om er voor te zorgen dat er zo met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd.
Wij houden alleen die persoonsgegevens bij die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.
Ook houden wij geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest bij het aanmelden (login) en deze informatie specifiek vermeldt.


Cookies uitzetten:

Via een opt-in is het mogelijk om niet functionele cookies te accepteren.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om deze cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten (op onze en andere websites) niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.

Deze privacy-verklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.